Productdetails

Schaden

Letselschade € 7.500.000,00 per gebeurtenis
Materiële schade € 2.500.000,00 per gebeurtenis
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen Gedekt
Schade aan vervoerde zaken van passagiers Gedekt zijn kleding en handbagage
Schade aan vervoerde zaken van derden Niet gedekt
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan part. personenauto Gedekt
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan zak. personenauto Gedekt
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan motorrijwiel Gedekt
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig Gedekt
Sistercar door gezinsmotorrijtuig aan andere aanhanger Gedekt
Sistercar gezinsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door Geen beperking
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan part. personenauto Nvt
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere pers. auto Nvt
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan ander motorrijtuig Nvt
Sistercar door bedrijfsmotorrijtuig aan andere aanhanger Nvt
Sistercar bedrijfsmotorrijtuig, moet bestuurd worden door Geen beperking
Brand e.d. (zoals ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag) Gedekt
Diefstal/joyriding/verduistering/braak Gedekt
Ruitbreuk Gedekt inclusief door glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig en ook schade aan zonnedaken
Storm/natuurrampen Gedekt
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact Gedekt
Botsing met dieren: gevolgschade Niet gedekt
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan Gedekt
Kwaadwillige beschadiging door anderen Niet gedekt
Relletjes Gedekt
Schade tijdens transport per vrachtwagen Niet gedekt bij Beperkt Casco dekking. Wel gedekt bij Volledig Casco dekking
Schade tijdens transport per trein gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade tijdens transport per boot Gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade tijdens transport per vliegtuig Gedekt (alleen voor oorzaken van buitenaf tijdens vervoer door transportondernemer, niet tijdens takelen en slepen en ook niet voor krassen, schrammen of lakschade)
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek Gedekt
Overige schaden (door bijv. omslaan, botsing, slippen, van de weg geraken (ook door eigen gebrek) of enig ander van buiten komend onheil) Niet gedekt bij Beperkt Casco dekking. Wel bij Volledig Casco dekking

Gratis meeverzekerd

Mee te verzekeren toevoegingen, beveiligingssysteem Tot € 2.500,00 *
Mee te verzekeren toevoegingen, audioapparatuur Max € 500,00 indien vast gemonteerd bij Beperkt Casco en Volledig Casco dekking. Alleen bij Volledig Casco dekking is het mogelijk dit te verhogen.
Mee te verzekeren toevoegingen, zend- ontvangstapp. Max € 2.500,00 indien vast ingebouwd *
Mee te verzekeren toevoegingen, autotelefoon Uitgesloten
Mee te verzekeren toevoegingen, overige Max € 2.500,00 indien vast ingebouwd *
Losse specifieke toebehoren Tot € 2.500,00 *
Compact Discs en cassettes Uitgesloten

Vergoeding accessoires

Toevoegingen, beveiligingssysteem Geen maximum
Toevoegingen, audioapparatuur Max € 500,00 bij Beperkt Casco en Volledig Casco dekking. Alleen bij Volledig Casco dekking is het mogelijk dit te verhogen.
Toevoegingen, zend- ontvangstapparatuur Niet van toepassing
Toevoegingen, autotelefoon Niet van toepassing
Toevoegingen, overige Geen maximum
Compact Discs en cassettes Niet van toepassing

Borgstelling

Hoogte bedrag borgstelling € 50.000,00

Tijdelijk vervangend motorrijtuig

Is verzekering ook van toepassing bij vervangend motorrijtuig Bij Beperkt Casco of Volledig Casco dekking gedurende onderhoud of reparatie
Totaal tegemoetkoming huurkosten
€ 12,50 per dag, max € 375,00 ook bij joyriding
Overige schaden: tegemoetkoming huurkosten € 375 bij totaal verlies

Uitsluitingen

Als onder invloed van alcohol e.d. Uitgesloten
Carpooling Niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld Niet uitgesloten

Nieuwwaarde-regeling/aanschafwaarderegeling

Polis kent nieuwwaarderegeling Ja ( alleen bij Casco dekkingen )
Geldt ook als motorrijtuig niet van eerste eigenaar is Nee
Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I Nee
Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel geweest is Nee
Geldt als nieuwwaarde tot en met € 80.000,00 inclusief BTW
Geldt als motorrijtuig niet ouder dan 12 maanden (bij Volledig Casco dekking)
Geldt bij totaaldiefstal Ja
Geldt bij technisch totaalverlies Ja
Geldt bij te repareren schade indien Als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van de auto voor het ongeval minus de restwaarde. De waarde voor het ongeval is de waarde van de ANWB/BOVAG koerslijst.
Deel van de maand wordt Verwaarloosd
Aantal maanden afschrijvingsregeling 12 maanden
Vergoeding van de nieuwwaarde Laatst bekende cataloguswaarde tot max 110% van cataloguswaarde op polisblad
Volledige nieuwwaarde tot en met 12 maanden na afgifte deel 1
Bedrag eerste schijf Geen
Afschrijving eerste schijf Geen
Afschrijving over de rest Geen
Afschrijving m.i.v. Geen
Extra afschrijving per 1.000 gereden kilometers Geen
Kent deze polis een aanschafwaarderegeling Ja bij Volledig Casco dekking
Geldt als occasion niet ouder dan 5 jaar
Volledige aanschafwaarde tot en met 12 maanden na aanschaf
Afschrijvingsregeling Niet van toepassing
Aantal maanden afschrijvingsregeling occasion Niet van toepassing

Beveiliging

Voor de dekkingen Beperkt Casco en Volledig Casco:

  • Diefstalgevoelig, ongeacht cataloguswaarde:
    Indien auto 0 t/m 5 jaar SCM 3 beveiliging en een voertuigvolgsysteem SCM 4; Indien auto 6 t/m 10 jaar SCM 3 beveiliging; Indien auto ouder dan 11 jaar geen preventiemaatregelen:
  • Cataloguswaarde 0 tot 50.000, niet diefstalgevoelig
    Geen preventiemaatregelen
  • Cataloguswaarde 50.000 tot 75.000, niet diefstalgevoelig
    Indien auto 0 t/m 10 jaar SCM 3 beveiliging Indien auto ouder dan 11 jaar geen preventiemaatregelen
  • Cataloguswaarde vanaf 75.000, niet diefstalgevoelig gelijk aan diefstalgevoelig.

Diefstalgevoelige auto’s: Golf 1.8 of zwaarder

Systeem moet VbV/SCM goedgekeurd zijn. Verplichting voor: – Alle personenauto’s met een cataloguswaarde € 50.000 tot € 80.000: klasse 3 – Alle personenauto’s met een cataloguswaarde vanaf € 80.000: klasse 4 Voor voertuigen van 60 maanden (5 jaar) of ouder gelden er geen beveiligingseisen. Als niet voldaan is aan de beveiligingseisen: Geen diefstaldekking

Eigen risico

Eigen risico WA € 0,00
Standaard eigen risico beperkt casco € 150,00
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar Niet afkoopbaar
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruitschadeherstelbedrijf € 0,00
Vervanging ruit door aangesloten ruitschadeherstelbedrijf € 150,00
Vervanging ruit door ander bedrijf € 400,00
Aangesloten ruitschadeherstelbedrijven Glasgarant C, Glasgarant D, Glasgarant E, Glasgarant A, Glasgarant B
Standaard eigen risico casco Niet van toepassing
Eigen risico casco afkoopbaar Niet van toepassing
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven wel ingebouwd € 150,00
Totaaldiefstal, alarm voorgeschreven niet ingebouwd Geen uitkering
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd € 150,00
Totaaldiefstal, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd € 150,00
Joyriding, alarm voorgeschreven wel ingebouwd € 150,00
Joyriding, alarm voorgeschreven niet ingebouwd Geen uitkering
Joyriding, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd € 150,00
Joyriding, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd € 150,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven wel ingebouwd € 150,00
Diefstal/inbraak, alarm voorgeschreven niet ingebouwd Geen uitkering
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven wel ingebouwd € 150,00
Diefstal/inbraak, alarm niet voorgeschreven niet ingebouwd € 150,00
Extra eigen risico bij schade aan kap cabriolet € 0,00
Kwaadwillige beschadiging Gedekt bij Volledig Casco dekking
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij casco-schaden Niet van toepassing
Extra jongeren-eigen-risico geldt bij beperkt-casco-schaden Nee
Extra jongeren-eigen-risico geldt als bestuurder jonger dan Geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico bedraagt Geen extra eigen risico
Extra jongeren-eigen-risico geldt Geen extra eigen risico

Herstelbedrijven

Aangesloten schadeherstelbedrijven Schadegarant A, B, C, D en E
Vergoeding bij reparatie elders 100%, wel extra eigen risico van € 400,00
Expertise noodzakelijk Nee
Gratis vervangend voertuig bij reparatie Gedurende reparatieperiode
Beperking aan gebruik vervangende auto Geen
Minder eigen risico (m.u.v. ruitbreuk) € 0,00

Reparaties zonder expert

Reparatie tot en met In overleg met maatschappij
Noodreparatie tot en met Geen maximum

BM-ladder

Nvt. Ieder jaar wordt de premie opnieuw vastgesteld. Deze is dan gelijk aan de premie die nieuwe klanten onder identieke omstandigheden zouden betalen

Schaden en de invloed op de zuivere schadevrije jaren

Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot 18 maanden na schadedatum
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen Geen invloed
Hulpverlening Geen invloed
Overige WA-dekking-schaden Terugval behalve bij aanrijding met fietser/voetganger als men geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed
Totaaldiefstal Geen invloed
Diefstal/joyriding/braak Geen invloed
Gevolgschade bij aanrijding met dieren Niet van toepassing
Kwaadwillige beschadiging Wel invloed op schadevrije jaren bij Volledig Casco dekking
Overige beperkt casco-dekking-schaden Geen invloed
Schade aan motor en aandrijving door eigen gebrek Niet van toepassing bij Beperkt Casco dekking. Wel invloed op schadevrije jaren bij Volledig Casco dekking
Overige volledig casco-dekking-schaden Niet van toepassing bij Beperkt Casco dekking. Wel invloed op schadevrije jaren bij Volledig Casco dekking

Zuivere schadevrije jaren

Opbouw schadevrije jaren Na een jaar schadevrij rijden wordt het aantal zuivere schadevrije jaren met één jaar verhoogd
Terugval na schade Wel van invloed op de schadevrije jaren

Hulpverlening binnenland

Hulpverleningsinstantie Nationale Nederlanden Hulpverlening
Telefoonnummer 035 – 751 50 15
Hulpverlening in geval van ongeval Ja
Hulpverlening in geval van brand Ja
Hulpverlening in geval van diefstal Nee
Hulpverlening in geval van mechanische storing Niet bij Beperkt Casco dekking wel bij Volledig Casco
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing Nee
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder Nee
Hulpverlening in geval van ander onheil Ja
Mech. storing buiten woonplaats: hulpverl. langs de weg Niet gedekt
Vervoer beschadigde voertuig Naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervoer in-, opzittenden naar huis Naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland
Vervangende auto/motor Niet gedekt bij Beperkt Cascodekking. Wel bij Volledig Casco dekking.

Hulpverlening buitenland

Hulpverleningsinstantie Nationale Nederlanden Hulpverlening
Telefoonnummer 035 – 751 50 15
Hulpverlening in geval van ongeval Ja
Hulpverlening in geval van brand Ja
Hulpverlening in geval van diefstal Nee
Hulpverlening in geval van mechanische storing Niet bij Beperkt Casco dekking wel bij Volledig Casco
Hulpverlening in geval van ziekte bestuurder Nee
Hulpverlening in geval sterfgeval of ernstige ziekte thuis Nee
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis Nee
Hulpverlening in geval van ander onheil Ja
Hulpverlening langs de weg bij mechanische storing Niet bij Beperkt Casco dekking wel bij Volledig Casco
Toezending onderdelen bij mechanische storing Niet bij Beperkt Casco dekking wel bij Volledig Casco
Vervoer naar reparatie-inrichting Gedekt
Invoer en vernietiging wrak Gedekt
Hotelkosten Niet gedekt
Vervangend motorrijtuig Niet gedekt
Kosten telecommunicatie Niet gedekt
Vervangende bestuurder Niet gedekt
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen 4 werkdagen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis Niet gedekt
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres Niet gedekt
Vervoer inzittenden naar huis Gedekt

Opzegging en premierestitutie

Opzegtermijn Geen
Per wanneer Ieder moment
Verlies feitelijke macht door totaalverlies Restitutie
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht Restitutie
Stalling van voertuig in het buitenland Restitutie
Bij overlijden verzekeringnemer Restitutie
Bij emigratie verzekeringnemer Restitutie
Reservering niet verbruikte premie bij opschorting Niet van toepassing

Wil je de volledige polisvoorwaarden inzien? Dat kan hier.